Autorzy

All | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
.
Hertzbaum, Edward

Edward Herzbaum – (1920-1967) – żołnierz i architekt. Urodził się w zasymilowanej rodzinie polskich Żydów.


Jarosińska, Irena

Irena Jarosińska – (1924 1996) – jedna z pierwszych i najważniejszych w powojennej Polsce kobiet reporterów i fotografów prasowych, aktywna animatorka sztuki, poszukująca artystka, której działania wychodziły daleko poza sferę fotografii.


Kellner, Friedrich

Friedrich Kellner – (1985-1970) – niemiecki socjaldemokrata i autor wspomnień pisanych w tajemnicy w czasach III Rzeszy.


Klukowski, Zygmunt

Zygmunt Klukowski – (1885–1959) – lekarz, społecznik, historyk regionalista, bibliofil. Od 1919 roku dyrektor szpitala w Szczebrzeszynie.


Lehndorff, Hans von

Hans von Lehndorff – (1910–1987) – prawnik i lekarz. W 1938 roku osiadł w Insterburgu w Prusach Wschodnich i podjął pracę jako chirurg w tamtejszym szpitalu miejskim.


Leonard, Wolfgang

Wolfgang Leonhard – (1921-2014) – publicysta i badacz systemów totalitarnych. Wczesne dzieciństwo spędził w Berlinie.


Lundholm, Anja

Anja Lundholm – (1918-2007) – pisarka, działaczka społeczna. Jej matka wywodziła się z zamożnej rodziny żydowskiej, ojciec prowadził aptekę w nadreńskim Krefeld.


Maciejewski, Jerzy Konrad

Jerzy Konrad Maciejewski – (1899–1973) – żołnierz, pisarz (pseud. Konrad Jotemski), publicysta. W listopadzie 1918 wstąpił na ochotnika do Wojska Polskiego, wraz z 19 Pułkiem Piechoty Odsieczy Lwowa brał udział w walkach z Ukraińcami, w 1920 roku w wojnie polsko-bolszewickiej.


Marczenko, Anatolij

Anatolij Marczenko – (1938-1986) – rosyjski pisarz i dysydent. W 1958, po bójce w hotelu robotniczym (w której nie brał udziału), został aresztowany i skazany na 2 lata łagru.


Massaquoi, Hans Jürgen

Hans Jürgen Massaquoi – (1926-2013) – społecznik i dziennikarz, zaangażowany w walkę z dyskryminacją rasową.


Niezabitowska, Małgorzata

Małgorzata Niezabitowska – (ur.1948) – polska dziennikarka, autorka książek scenariuszy, sztuki teatralnej przed ogłoszeniem stanu wojennego reporterka „Tygodnika Solidarność”.


Perechodnik, Calek

Calek Perechodnik – (1916-1944) – polski inżynier agronom żydowskiego pochodzenia, funkcjonariusz Żydowskiej Służby Porządkowej w otwockim getcie, uczestnik powstania warszawskiego.


Podrabinek, Aleksander

Aleksander Podrabinek – (ur. 1953) – rosyjski niezależny dziennikarz, działacz demokratyczny. Współzałożyciel Komisji Roboczej do Badań Wykorzystywania Psychiatrii do Celów Politycznych, autor książki Medycyna karna (1979).


Römer, Michał

Michał Römer – (1880–1945) – prawnik, publicysta, działacz społeczny i polityczny, wolnomularz. Pochodził z polskiej rodziny o tradycjach patriotycznych.


Schönker, Henryk

Henryk Schönker – (ur. 1931) – inżynier mechanik, autor wspomnień Dotknięcie anioła. W 1937 roku z rodziną przeniósł się do Oświęcimia.


Sowińska, Stanisława

Stanisława Sowińska – (1912–2004) – polska działaczka partyjna i pisarka. Urodziła się jako Necha Zalcman w łódzkiej rodzinie robotniczej.


Woroszylski, Wiktor

Wiktor Woroszylski – (1927–1996) – poeta, prozaik, tłumacz literatury rosyjskiej. Urodzony w Grodnie w zasymilowanej rodzinie żydowskiej.

Share This