Prenumerata

Prenumerata kwartalnika „Karta” to 4 numery rocznie lub 8 numerów w ciągu dwóch lat z bezpłatną dostawą do domu.

Zakup prenumeraty rocznej premiujemy wybranym dodatkowym numerem kwartalnika, a dwuletniej – wybraną książką!