Seria: Zbliżenia XX wiek

Historia głosami świadków
Książki historyczne relacjonujące konkretne, ważne momenty historii XX wieku. Publikacje stanowiące kompozycję tekstów źródłowych, złożone z fragmentów wielu osobistych zapisów i dokumentów tamtego czasu – zbiorowe dzienniki, dające szansę spojrzeć na proces historyczny oczami wielu świadków.
Przemawiają bohaterowie, ale i zwykli ludzie – mieszkańcy dużych i małych miast, mieszkańcy prowincji. Z ułożonych chronologicznie fragmentów dzienników wojennych i powojennych, wspomnień, fragmentów prasy codziennej, dokumentów życia codziennego powstaje wielobarwny obraz opowiadanej historii.
W Polskim wirze I wojny świadkowie relacjonują między innymi zamach na Franciszka Ferdynanda, walki I Kampanii Kadrowej, bitwy na frontach wojennych. Relacje świadków uzupełniają liczne komentarze z ówczesnej prasy – „Kuriera Lwowskiego”, „Gazety Warszawskiej” czy „Tygodnika Ilustrowanego”. W Roku 1945. Między wojną a podległością – czytelnik może dowiedzieć się o reakcjach społecznych na zakończenie II wojny światowej, o początkach komunizmu, o szabrownictwie, odbudowywaniu polskich miast. W Gotowości. Kryzysie bydgoskim 1981 – głosami świadków – między innymi Jana Rulewskiego, Mariusza Łabentowicza i Michała Bartoszcze – opowiedziane zostały wydarzenia bydgoskie z marca 1981.