Jerzy Zawieyski

Jerzy Zawieyski (1902-1969)

– pisarz, dramaturg i działacz katolicki. Urodzony w Radogoszczy pod Łodzią. Przyjaciel kardynała Stefana Wyszyńskiego. Po skończeniu gimnazjum studiował w Szkole Dramatycznej w Krakowie, a w połowie lat 20. dołączył do eksperymentalnego Teatru „Reduta” Juliusza Osterwy. W 1932 wydał swoją pierwszą powieść „Gdzie jesteś, przyjacielu?”. W czasie wojny brał udział w pracach konspiracyjnej Rady Teatralnej. Po klęsce powstania warszawskiego przeniósł się do Kalwarii Zebrzydowskiej pod Krakowem. W Polsce powojennej związał się z „Tygodnikiem Powszechnym” i „Znakiem”. Dziennik, prowadzony do końca życia, zaczął pisać w 1955 roku. Autor wydanych w Ośrodku KARTA Dzienników.

Książki:

Jerzy Zawieyski Dziennik 1955-1959 okładka książkiJerzy Zawieyski Dziennik 1960-1969 okładka książki

 

Share This