Irena Jarosińska

Irena Jarosińska (1924-1996)

– jedna z pierwszych i najważniejszych w powojennej Polsce kobiet reporterów i fotografów prasowych, aktywna animatorka sztuki, poszukująca artystka, której działania wychodziły daleko poza sferę fotografii. Ośrodek KARTA wydał album Irena Jarosińska: pismo obrazkowe.

Książki:

Share This