O nas

Nasze wydawnictwo publikuje wyjątkowe pozycje literatury faktu XX i XXI wieku. Wydajemy niemal wyłącznie teksty źródłowe – dzienniki, wspomnienia, relacje, listy, dokumenty – gdzie historię opowiadają świadkowie i uczestnicy wydarzeń. Dzięki tego rodzaju zapisom przeszłość staje się bliższa, niemal dotykalna, jest bardziej zrozumiała. Historia w takim ujęciu ukazuje swoją wielowymiarowość i skomplikowanie, ale odsłania także swoją ludzką twarz. Wydawnictwo jest prowadzone przez Fundację Ośrodka KARTA jako płatna działalność pożytku publicznego.

karta_88_massaquoi

Kwartalnik „Karta”
„Karta” to kwartalnik zajmujący się XX i XXI-wieczną historią Polski i Europy Środkowo-Wschodniej – pismo otwarte na każde, nawet najtrudniejsze świadectwo. Konsekwentnie porusza tematy często zapomniane, pomijane czy trudne. Historię opowiada z różnych perspektyw narodowościowych, społecznych i politycznych – oddaje głos świadkom historii, uczestnikom oraz obserwatorom opisywanych wydarzeń. Współczesne komentarze historyków mają tu tylko charakter pomocniczy.

ksiazki nagrodzone
Książki 

Nasze książki doceniane są przez ekspertów, otrzymują prestiżowe nagrody m.in. Nagrodę Historyczną „Polityki”. Większość publikacji wydawana jest w seriach, np. Świadectwa. XX wiek, Żydzi polscy, Zbliżenia. XX wiek, Karty Historii.

Kupując publikacje wydawnictwa, wspierasz realizację misji Fundacji Ośrodka KARTA

Misja Fundacji Ośrodka KARTA:

Umożliwiamy spoglądanie w przeszłość poprzez doświadczenia pojedynczych osób. Odkrywamy, zapisujemy i upowszechniamy świadectwa historii Polski i jej bliskiego sąsiedztwa w XX i XXI w. oraz polskiej emigracji: dzienniki, wspomnienia, dokumenty, zdjęcia, listy. Działamy w przekonaniu, że świadomość historyczna ma kluczowe znaczenie dla tożsamości ludzi i społeczeństw. Proponujemy sposób pracy z historią, który pozbawia ją siły niszczącej. Jesteśmy niezależni i apolityczni. Powstaliśmy w „podziemiu” w styczniu 1982. Działamy oficjalnie od 1990 roku. Misję realizujemy przez:

–> Prowadzenie działalności archiwalnej
Prowadzimy największe w Polsce archiwum społeczne. Archiwalia, które pozyskujemy (głównie od osób prywatnych), to fotografie, dokumenty, korespondencja, dzienniki oraz nagrania audio i wideo, a także pamiątki i muzealia. Docieramy do świadków historii w Polsce i na całym świecie, nagrywamy ich relacje, zabezpieczamy i chronimy dokumenty, które mogłyby ulec zniszczeniu.

–> Upowszechnianie historii – działalność wydawniczą i edukacyjną

Publikujemy teksty źródłowe i montaże źródeł w kwartalniku historycznym „Karta” oraz w książkach i albumach. Prowadzimy czytelnię naukową. Bezpłatnie udostępniamy źródła w internecie – stworzyliśmy jedną z największych w Polsce bibliotek cyfrowych, z której rocznie korzysta 60 000 czytelników. Organizujemy wystawy fotograficzne. Prowadzimy konkursy historyczne dla młodzieży. Przygotowujemy materiały pomocnicze dla nauczycieli.

Pomóż nam ratować ginące historie

Share This