Kwartalnik „Karta”

okładki kwartalnika "Karta"

„Karta” to kwartalnik poświęcony historii Polski i Europy Środkowo-Wschodniej w XX wieku. Poprzez montaż tekstów źródłowych – dzienników, wspomnień, relacji, listów, dokumentów − historię opowiadają tu niemal wyłącznie jej świadkowie. Dzięki temu przeszłość staje się bliższa, niemal dotykalna i bardziej zrozumiała. Teksty źródłowe uzupełniamy poszerzającymi kontekst komentarzami historyków. Każdy numer to 160 stron wielogłosowej, często wielonarodowej opowieści o wydarzeniach XX stulecia, kilka bloków tematycznych dotyczących ciągle odkrywanej historii i liczne fotografie archiwalne.

„Kartę” wydajemy od przeszło 30 lat. Powstała w reakcji na stan wojenny 4 stycznia 1982. Najpierw ukazywała się w podziemiu, a od roku 1990 wychodzi legalnie jako kwartalnik – pismo otwarte na każde, nawet najtrudniejsze świadectwo historyczne.

 

 

Share This