Kategoria: Opracowania

Historia w opracowaniu badaczy
Publikacje podsumowujące projekty edukacyjne i archiwistyczne, edycje słownikowe i tomy Indeksu Represjonowanych, będące efektem wieloletniego projektu badawczego. W słownikach czytelnicy znajdą biografie historyczne członków opozycji antykomunistycznej w Peerelu, a także białoruskich, ukraińskich czy rosyjskich dysydentów, na kartach Indeksu – spisane alfabetycznie wykazy i biogramy osób deportowanych w głąb ZSRR.
W podręcznikach edukujemy jak tworzyć archiwum społeczne – Archiwistyka społeczna. Poradnik oraz jak nauczać o prawach człowieka – Historia i prawa człowieka. Podręcznik.
Wśród książek historycznych znalazło się opracowanie z dziedziny historii nauk ścisłych. W publikacji Piękne umysły opisano dzieje środowiska lwowskich matematyków i historię działającej w dwudziestoleciu międzywojennym polskiej szkoły naukowej, skupionej między innymi wokół Hugona Steinhausa i Stefana Banacha.