Jan Tarczyński

Jan Tarczyński (ur. 1953)

– dziennikarz i publicysta. Napisał ponad 30 książek i kilkaset artykułów z dziedziny techniki wojskowej i motoryzacyjnej. Doktor nauk humanistycznych i historyk, działacz emigracyjny (Wielka Brytania). W latach 1996-2010 dyrektor Biura b. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Ryszarda Kaczorowskiego w Londynie. Autor wydanej w Ośrodku KARTA książki Mercedes a sprawa polska.

Książki:

Mercedes a sprawa polska - okładka albumu

Share This