Chaim Icel Goldstein

Chaim Icel Goldstein (ur. 1900)

– robotnik, działacz lewicowy, autor wspomnień. Wychowywał się w Warszawie, w 1930 roku wyemigrował do Francji. Podczas wojny trafił do Auschwitz. W 1943 roku, po upadku powstania w getcie warszawskim, przewieziono go do getta, do pracy przy oczyszczaniu ruin. Brał udział w powstaniu warszawskim. Po klęsce powstania, od września 1944 do wkroczenia wojsk sowieckich w styczniu 1945, ukrywał się w piwnicy zniszczonej kamienicy przy ulicy Franciszkańskiej 8. Tekst wspomnień powstał w roku 1959 w Paryżu, gdzie Autor powrócił po wyzwoleniu. Autor wydanej w Ośrodku KARTA książki Bunkier.

Książki:

Bunkier - okładka książki

Share This