Helene Plüschke

Helene Plüschke (ur. 1908)

– Niemka z Dolnego Śląska, autorka dziennika. Urodziła się w Gros Neudorfie (Nowej Wsi Wielkiej), w powiecie Jauer (Jawor). Po zamążpójściu zamieszkała w Striegau (Strzegomiu), a po wojnie osiedliła się w sowieckiej strefie okupacyjnej, późniejszym NRD. Współautorka wydanej w Ośrodku KARTA książki Wypędzone.

Książki:

Wypędzone - okładka książki

Share This