Grażyna (Gaja) Kuroń

Grażyna (Gaja) Kuroń (1940-1982)

– opozycjonistka, pierwsza żona Jacka Kuronia. Wspierała męża w działalności opozycyjnej, organizowała pomoc dla uwięzionych. Internowana w czasie stanu wojennego, zwolniona w 1982 ze względu na stan zdrowia, umarła w tym samym roku. Autorka wydanej w Ośrodku KARTA książki Listy jak dotyk.

Książki:

Share This