Ksiądz Józef Mroczkowski

Ksiądz Józef Mroczkowski (1910-1968)

– urodzony we wsi Młyniska na Podolu. W 1932 roku rozpoczął studia w Seminarium Duchownym we Lwowie. W 1937 zdobył tytuł magistra teologii I przyjął święcenia kapłańskie. Od maja 1939 roku związał się z parafią w Oleszycach, gdzie prowadził kronikę parafialną, w której notował nie tylko wydarzenia z życia kościoła, ale też całej społeczności Oleszyc – oraz swoje wrażenia. Po wojnie prześladowany i zastraszany przez władzę. Autor wydanej w Ośrodku KARTA książki Obserwator. Krwawe oblicza okupacji na wschodnim pograniczu i echa Wołynia.

Książki:

Obserwator - okładka książki

Share This