Joachim Ceraficki

Joachim Ceraficki (1922-2016)

– autor wspomnień; został wcielony do Wehrmachtu w maju 1942 jako obywatel Rzeszy trzeciej kategorii. W niemieckiej armii spędził niemal trzy lata. Zdezerterował w styczniu 1945. Po zakończeniu wojny został powołany do służby w Wojsku Polskim. W roku 1946 rozpoczął studia prawno-ekonomiczne. Przez 40 lat zajmował się zarządzaniem i szkoleniem kadr. Nigdy nie należał do żadnej organizacji partyjnej. Autor wydanej w Ośrodku KARTA książki Wasserpolacken. Relacja Polaka w służbie Wehrmachtu.

Książki:

Wasserpolacken - Okładka książki

Share This