Hans von Lehndorff

Hans von Lehndorff (1910–1987)

– prawnik i lekarz. W 1938 roku osiadł w Insterburgu w Prusach Wschodnich i podjął pracę jako chirurg w tamtejszym szpitalu miejskim. Autor wydanej w Ośrodku KARTA książki Dziennik z Prus Wschodnich. Zapiski lekarza z lat 1945-1947.

Książki:

Share This