Jacek Kuroń

Jacek Kuroń (1934-2004)

– historyk, opozycjonista, polityk, współzałożyciel KOR. Na początku lat 60. zaangażował się w działalność opozycyjną. Brał udział w wydarzeniach Marca ‘68 i został skazany na karę więzienia. Warunkowo zwolniony w 1971, nie zaprzestał swojej działalności opozycyjnej. W 1976 roku współtworzył KOR, był także doradcą NSZZ „Solidarność”. Internowany w stanie wojennym, brał udział w obradach Okrągłego Stołu. Poseł na Sejm X, I, II i III kadencji (1989-2001). W 1998 roku odznaczony Orderem Orła Białego. Autor wydanej w Ośrodku KARTA książki Listy jak dotyk.

Książki:

Share This