Baruch Milch

Baruch Milch (1907-1989)

– lekarz żydowskiego pochodzenia, autor wspomnień. Urodził się we wschodniej Galicji, pochodził z ortodoksyjnej, dość zamożnej żydowskiej rodziny. Milch zdobył dyplom lekarski w Pradze Czeskiej, zamieszkał i podjął praktykę lekarską w Podhajcach na Podolu, skąd w 1940 roku przeniósł się do Tłustego. Osią wspomnień Milcha jest okres gettowy, a także ukrywanie się w okolicach Tłustego na Podolu po stracie rodziny w akcji pacyfikacyjnej. Autor wydanej w Ośrodku KARTA książki Testament.

Książki:

Baruch Milch, Testament

 

Share This