Ludwika Zachariasiewicz

Ludwika Zachariasiewicz (ur. 1921)

– córka polskiego oficera, w trakcie II wojny światowej, w wieku 22 lat, zaangażowała się w konspirację. AK postanowiło wykorzystać Ludwikę do inwigilacji wroga. Sukcesy na tym polu nakładały się na coraz bardziej skomplikowaną sytuację w kraju. Zachariasiewicz dostała rozkaz współpracy z NKWD, potem – już po wojnie – z UB, AK i miejscowymi partyzantami. Została aresztowana i w lipcu 1946 skazana na 10 lat więzienia. W 1992 uzyskała unieważnienie wyroku skazującego z 1946 roku. Autorka wydanej w Ośrodku KARTA książki Randka z wrogiem.

Książki:

Randka z wrogiem - okładka książki

Share This