Wiktor Woroszylski

Wiktor Woroszylski (1927–1996)

– poeta, prozaik, tłumacz literatury rosyjskiej. Urodzony w Grodnie w zasymilowanej rodzinie żydowskiej. Początkowo związany z socrealizmem, później – po pobycie w ZSRR (1952–56) i osobistym doświadczeniu pacyfikacji Węgier w 1956 roku – coraz bardziej krytyczny wobec systemu. W latach 70. i 80. związany z opozycją demokratyczną – współpracownik KOR, redaktor „Zapisu”; internowany po wprowadzeniu stanu wojennego. Autor kilkutomowej edycji Dzienników wydanej w wydawnictwie Ośrodka KARTA w latach 2017-2018.

Książki:

Dzienniki

Share This