Kategoria: Dzienniki

Historia spisywana „na gorąco”
Dzienniki przedwojenne, dzienniki wojenne oraz te pisane w Peerelu – zapisy dokonywane na bieżąco, czasem dzień po dniu, czasem w większych odstępach. Ogromna wartość dzienników polega na szczerości zapisu i utrwaleniu wielu ważnych szczegółów, które często umykają uwadze historyków. Siła emocji i myśli spontanicznie przelanych na papier z wielką mocą przemawia do wyobraźni.
Wśród autorów literatury faktu wydawnictwa Ośrodka KARTA znajdują się często osoby ważne w danych społecznościach – lekarze, prawnicy, artyści, ziemianie, pisarze – Klukowski, von Lehndorff, Römer, Zawieyski, Niezabitowska. Z drugiej strony dzienniki zapisywali również ludzie nie eksponowani i te zapisy pokazują na ogół ich zwykłą codzienność, niezwykle istotną przy próbie zrozumienia danego momentu historycznego, jak w publikacji Wstaje świt.
Spośród dzienników wojennych czytelnicy mogą wybrać nominowany w konkursie Nagród Historycznych Polityki 2017 dziennik andersowca Edwarda Herzbauma, czy dziennik Jerzego Konrada Maciejewskiego z I wojny światowej, wyróżniony nagrodą jury w plebiscycie „Historia zebrana” 2015 i nominowany w konkursie Nagrody Historyczne Polityki 2016.