Praca zbiorowa
Warszawa 2024
Wydanie I
Wydawca: Fundacja Ośrodka KARTA
Stron: 444
Format: B5
ISBN 978-83-67820-14-1

Publikacja dofinansowana ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Волинь 1943 – апогей

Польсько-українські відносини 1917–2023: знання, суперечності, порозуміння

 

„Wołyń 1943” jest punktem odniesienia dla całej panoramy stosunków polsko-ukraińskich w ostatnich 106 latach. Od rewolucji bolszewickiej w 1917 roku, która zaciążyła na siedem dekad nad naszą częścią Europy, po dzisiejszą rosyjską agresję na Ukrainę, oba narody przeszły daleką drogę – swoją i w relacji między sobą. Publikację tę traktujemy jako zapis wiedzy i dotychczasowego dialogu, który może stać się wzmocnieniem docelowego porozumienia.

Przyjęliśmy formę kalendarium adnotowanego jako dającą największe szanse na objęcie całego procesu: rodzenia się wzajemnych konfliktów w okresie przedwojennym, apogeum wrogości w latach 1939–47, wysiłków powojennych, mających osłabić siłę niedawnej wspólnej katastrofy. Zapis, utrzymujący ścisłą chronologię, ma stanowić podstawę do przyszłego „zamykania rachunków”. Uzgodniwszy linię zasadniczych wydarzeń, Polacy i Ukraińcy zyskają większą szansę, by wspólnymi siłami ostatecznie przełamać traumę tragicznej przeszłości.

Wersja polska publikacji: Wołyń 1943 – apogeum