Kategorie

Ciekawe książki historyczne posegregowane pod względem formy przekazu. Każda z kategorii posiada swoją szczególną charakterystykę. Dzienniki to emocje i zdarzenia zapisywane na bieżąco, we wspomnieniach zawrzeć można więcej informacji rejestrowanych z dystansu, albumy otwierają wyobraźnię poprzez obraz.
W ofercie wydawnictwa Ośrodka KARTA znajdują się dzienniki pisane przez literatów – jak Wiktor Woroszylski, Jerzy Zawieyski, przez działaczy społecznych – jak Zygmunt Klukowski, czy opozycyjnych – jak Małgorzata Niezabitowska, ale też przez zwykłych obywateli – żołnierzy, lekarzy, studentów.
Autorzy wspomnień odtwarzają zdarzenia po latach, niejednokrotnie jednak z precyzją zachowując emocje i oddając atmosferę opisywanych doświadczeń. Wśród autorów znaleźli się między innymi: Jacek Kuroń, Aleksander Podrabinek, Stanisława Sowińska, Ludwika Zachariasiewicz.
Wśród albumów, będących kompilacją słowa i obrazu, są publikacje poświęcone twórczości artystycznej fotografów, jak Irena Jarosińska, Jerzy Konrad Maciejewski, albumy historyczne poświęcone różnym okresom historii Polski, ale też albumy dotyczące historii sportu czy teatru.