Seria: Żydzi polscy

Historia Żydów – świadectwo Holokaustu
Klasyka źródłowej literatury żydowskiej XX wieku, bezpośrednie świadectwa życia Żydów na ziemiach polskich – w większości opowiadające o doświadczeniach Holokaustu.
W serii znajdują się zapisy wspomnieniowe, jak Dotknięcie anioła, Henryka Schönkera – zapis, w oparciu o który w styczniu 2015 reżyser Marek Tomasz Pawłowski stworzył fabularyzowany film dokumentalny, nagradzany na międzynarodowych festiwalach filmowych, czy Testament Barucha Milcha, będący kanwą opery Baruchs Schweigen z 2010 roku.
Wśród książek historycznych z serii Żydzi polscy znajdują się też zapisy powstające w czasie Holokaustu jak dziennik mieszkańca Kołomyi, aptekarza Marcelego Najdera, pisany w bunkrze w latach 1943–1944, czy wspomnienia policjanta w otwockim getcie – Calka Perechodnika – spisywane w warszawskim mieszkaniu w 1943, urywające się z chwilą wybuchu powstania warszawskiego – autor ukrywający się w ruinach po kapitulacji miasta, nie doczekał wyzwolenia.
Ważną pozycją w serii jest też wybór świadectw z Archiwum Ringelbluma – Podziemnego Archiwum Getta Warszawskiego, dokumentacji gromadzonej przez członków Oneg Szabat. Archiwum Ringelbluma w roku 1999 trafiło na listę UNESCO „Pamięć świata”.