Seria: Indeks Represjonowanych

Biogramy historyczne
Wielotomowa seria wydawnictwa Ośrodka KARTA, będąca efektem prowadzonych przez 25 lat prac dokumentujących imiennie masowe prześladowania Polaków pod okupacją sowiecką. Dzięki temu przedsięwzięciu zasadniczo wzrosła wiedza w Polsce na temat losów wielu tysięcy osób prześladowanych, a także skali represji sowieckich. Sam program badawczy w maju 2013 przejął Instytut Pamięci Narodowej.
W księgarni internetowej Ośrodka KARTA znajduje się kilkanaście tomów, a w nich tysiące biogramów osób represjonowanych – deportowanych, więzionych, internowanych – m.in. w Komi ASRR, w rejonie Workuty, w Ostaszkowie i Riazaniu. Wszystkie informacje zweryfikowano na podstawie ankiet personalnych, materiałów źródłowych z archiwów polskich i posowieckich.
Biogramy w poszczególnych tomach – spisane alfabetycznie – zawierają podstawowe dane identyfikujące osobę i opisujące formę represji w ZSRR oraz informacje o źródłach archiwalnych.