Anja Lundholm

Anja Lundholm (1918-2007)

– pisarka, działaczka społeczna. Jej matka wywodziła się z zamożnej rodziny żydowskiej, ojciec prowadził aptekę w nadreńskim Krefeld. Autorka wydanej w Ośrodku KARTA książki Wrota piekieł. Ravensbrück.

Share This