Oś czasu
  • 1918-1939
  • 1939-1945
  • 1945-1956
  • 1956-1989
Opracowania

Projekt zrealizowany przez zespół Ośrodka KARTA:
Alicja Wancerz-Gluza – koordynacja całości
Agnieszka Kudełka
– warsztaty i współpraca z bibliotekarzami
Katarzyna Ziętal – koncepcja i wybór materiałów źródłowych
Małgorzata Kudosz – kwerendy tekstowe
Anna Kawalec – kwerendy tekstowe (współpraca)
Ewa Czuchaj – kwerendy ikonograficzne
Marcin Wilkowski – prace IT
Aleksandra Janiszewska – opracowanie redakcyjne
Autorzy materiałów:
Radosław Milczarski, Monika Mazur-Rafał, Magdalena Szarota,
Monika Lipka, Jerzy Kochanowski, Katarzyna Czajka

Projekt graficzny i skład:
Agnieszka Prus / Podpunkt, podpunkt.pl
Przygotowanie techniczne zdjęć:
Tandem Studio
ISBN 978-83-61283-78-2
Wydanie I, Warszawa 2013
Ośrodek K ARTA
ul. Narbutta 29,02-536 Warszawa
Tel. (+ 48-22) 844-10-55
ok@karta.org.pl, www.karta.org.pl

Z serii: Poza seriami

Historia a prawa człowieka. Podręcznik (tylko wydanie cyfrowe)

praca zespołowa

Cena:

0.00 

Opis książki

Podręcznik ten to efekt projektu „Biblioteka miejscem edukacji o prawach człowieka: podręcznik dla edukatorów oraz szkolenia”, który był realizowany w ramach programu „Nauczanie Praw Człowieka” (Teaching human rights), finansowanego przez Fundację „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość”. Scenariusze warsztatów zostały przećwiczone w ramach szkoleń dla 100 bibliotekarzy
uczestniczących w projekcie „Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej”, realizowanym w ramach II rundy
Programu Rozwoju Bibliotek, prowadzonego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
Tekst publikacji (z wyłączeniem materiałów wizualnych) udostępniany jest w Internecie na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-NC-ND 3.0).

Inne z serii: Poza seriami

13 grudnia. Świadectwa stanu wojennego „Pierwszy powojenny parlament…” W 40. rocznicę I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” Lobbyści. Zachodni rzecznicy polskiej niepodległości (I) Lobbyści. Zachodni rzecznicy polskiej niepodległości (tom I i II) Lobbyści. Zachodni rzecznicy polskiej niepodległości (II) Górny Śląsk 1918–21 Gdy inni świętowali zwycięstwo. Historia mojej matki Krzywe lustro Marsz Białorusi Liście na wietrze Dom w Mordach Odsłony Cata Skrzydła nad Polską

Zobacz wszystkie...

promo
Pobierz za darmo