Promocja!
Oś czasu
  • 1918-1939
  • 1939-1945
  • 1945-1956
  • 1956-1989
  • Po 1989
WspomnieniaŚwiadectwa

Koordynacja, wybór fragmentów do druku i redakcja: Dominik Czapigo
Wstępny wybór fragmentów do druku: Grzegorz Kaczorowski, Adriana Kapała, Alina Szamruchiewicz
Współpraca przy wyborze fragmentów: Jeremi Galdamez, Anna Maciąg, Anna Piłat, Izabela Piskorz, Wojciech Rodak, Emilia Wileńska-Skwarzec
Współpraca redakcyjna, opracowanie przypisów i wstępnej wersji indeksów: Anna Richter
Kierownik naukowy projektu: prof. dr hab. Jerzy Kochanowski (Uniwersytet Warszawski)
Indeksy: lingventa.pl
Posłowie: dr hab. Małgorzata Ruchniewicz (prof. Uniwersytetu Wrocławskiego), dr Anna Wylegała (Instytut Filozofii i Socjologii PAN)
Korekta: Hanna Antos
Kwerenda ikonograficzna: Ewa Kwiecińska
Opracowanie map: Mariusz Olczyk
Projekt graficzny: Aleksandra Zaręba/rzeczyobrazkowe.pl
Skład: Tandem Studio

Warszawa 2023, wydanie I
Wydawca: Ośrodek KARTA
ISBN 978-83-66707-91-7
oprawa twarda, 660 stron

Zdjęcie na okładce: Pieszkowce (Białoruska SRR), lata 70. Powrót gości z wesela stryjecznego brata Jana Litwinowicza, nagranego w ramach projektu „Polacy na Wschodzie”.
Fot. ze zbiorów Berty i Jana Litwinowiczów

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2017–2023
NR PROJEKTU 0303/NPRH5/H11/84/2017

Partner publikacji: Dom Spotkań z Historią

 

Z serii: Poza seriami

Polacy na Wschodzie

Historie mówione

Cena:

89.00 

Poprzednia najniższa cena: 90.00 .

Opis książki

Historie Polaków mieszkających za wschodnią granicą Polski opowiedziane ich własnymi głosami. Książka stanowi montaż fragmentów wybranych z relacji nagranych w jednym z największych w Polsce projektów dokumentacyjnych historii mówionej – w latach 2006–11 podczas wyjazdów do Białorusi, Kazachstanu, Litwy, Łotwy, Rosji, Rumunii, Ukrainy. Zespołowi dokumentalistów związanych z Archiwum Historii Mówionej Ośrodka KARTA i Domu Spotkań z Historią udało się zapisać i zarchiwizować historie blisko 1100 osób, zeskanować ponad 4000 zdjęć oraz dokumentów z albumów rodzinnych rozmówców.

Nagrani opowiadają o miejscach, w których mieszkali i zdarzeniach, w których bezpośrednio uczestniczyli: życiu codziennym w okresie dwudziestolecia międzywojennego, deportacjach Polaków w głąb ZSRR z terenów, które już przed wojną nie leżały w granicach II RP, okupacji sowieckiej, deportacjach po 1939 roku, okupacji i represjach niemieckich, zagładzie miejscowych Żydów, zmianach granic po zakończeniu wojny w 1945 roku, powodach stojących za decyzjami o pozostaniu na miejscu, życiu codziennym, które wtedy nastało: rodzinnym, religijnym, nauce, pracy, zakładaniu kołchozów, naciskach ideologicznych.

Tekstom w książce towarzyszą zdjęcia z archiwów rozmówców, qr-kody odsyłające do fragmentów dźwiękowych relacji oraz obszerne posłowie kreślące kontekst historyczny dotyczący Polaków na opisywanych terenach.

Zapraszamy również na stronę projektu Polacy na Wschodzie i do spojrzenia na zbiory fotograficzne.

W tej książce udało się skonstruować poruszającą, rozwijającą się w czasie historię Polaków na Wschodzie. Opowieści stworzone we własnym języku narratorów, zaludnione ważnymi dla nich postaciami, wypełnione przedmiotami, zwyczajami, pozwalają czytelnikowi wejść w ten świat, stanąć bardzo blisko opowiadających ludzi.
W publikacji zachowano charakter języka mówionego, nieznacznie korygując to, co mogłoby zakłócić płynność czytania albo wprowadzając takie zabiegi, które je ułatwiają. Wielogłosowa narracja Polaków ze Wschodu toczy się gładko, czytelnik zatrzymuje się od czasu do czasu przy nieraz zaskakujących obrazach, ale przez całą książkę ma się wrażenie słuchania naturalnej, wspomnieniowej opowieści.

Z recenzji prof. Marty Kurkowskiej-Budzan

 

Inne z serii: Poza seriami

Planista Wołyń 1943 – apogeum Wilno 1915. Dzień po dniu Decyzje „Bora” Laboratorium urody Młodzi bohaterowie Związku Radzieckiego Klachy z Koszutki Grabież Ucieczka z Sowietów Przejście na cmentarz Cena odmowy Nasze życie wszędzie

Zobacz wszystkie...

promo

Koszt wysyłki: Orlen Paczka: 9.99 zł, Kurier: 15.99 zł