Oś czasu
  • Po 1989
Świadectwa

koordynacja: Agnieszka Kudełka
redakcja: Hanna Antos
współpraca: Lukas Vogel

projekt graficzny i skład
Rzeczyobrazkowe
Tandem Studio

Broszura została wydana z finansowym wsparciem Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Partner projektu Robert-Havemann-Gesellschaft / Towarzystwo im. Roberta Havemanna

Dekady polsko-niemieckie. Działalność KARTY na rzecz wspólnej pamięci

 

Opis książki

Zbliżające się 40-lecie KARTY i mijająca w tym roku 30. rocznica polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie to dobra okazja na podsumowanie naszych działań na rzecz wspólnej pamięci.

Wraz z niemieckim Towarzystwem im. Roberta Havemanna zapraszamy do zapoznania się z darmową, dostępną online publikacją Dekady polsko-niemieckie. Działalność KARTY na rzecz wspólnej pamięci, w której przypominamy – poprzez świadectwa – trudne spotkania lat 90., próby zmierzenia się z historią naszych relacji na początku lat 2000, a także przedsięwzięcia, akcje dokumentacyjne w ostatnich latach.

Oddajemy w niej także głos „animatorce dobrego sąsiedztwa” – Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, której misją jest udzielanie finansowego wsparcia przedsięwzięciom stanowiącym przedmiot obopólnego zainteresowania Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec.

Publikację wydano z finansowym wsparciem Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Inne z serii: