„Karta” 12/1994

bezpłatny podcast: Listy do przyjaciół na emigracji

 

HENRYK URBANOWICZ

„Człowiek na krze”, Małgorzata Strasz, Tomasz Gleb

Wspomnienia więźnia, który przez 14 lat przebywał w sowieckich obozach: w Sarani koło Karagandy, w specłagrach w Kingirze, Dżezkazganie, Spasku i Poćmie oraz więzieniu karnym w Groznym, a także relacje ludzi, którzy go znali

NA ZIEMI NICZYJEJ

„Wymówienie”

Problemy z władzą Teatru Ósmego Dnia – wybór relacji

„Listy Ósmego Dnia”

Listy członków zespołu Teatru z lat 1985–87

TROPY

„Wyrok na odstępcę”, Natalia Lebiediewa, Piotr Mitzner

Postać Leona Lipskiego „Łukasza”, członka Komunistycznej Partii Polski, który ośmielił się zaprotestować przeciwko jej rozwiązaniu

„Polska Hiszpanii”, Marek Piotr Deszczyński

Sprzedaż broni przez Polskę obu stronom walczącym w wojnie domowej w Hiszpanii w latach 1936–39

VARIA

„Buran”

Notatki z 1940 roku z zesłania do Kazachstanu Konrada Rafałowskiego, profesora matematyki i fizyki lwowskiego gimnazjum, i jego żony Marii

RAPORT
„Zamiast liczb-symboli”

„Obliczenia Klotza”

„Obliczenia Ambasady”

„Cztery deportacje 1940–41”, Aleksander Gurjanow

Statystyki deportacji ludności polskiej z Kresów Wschodnich do ZSRR

DOKUMENTY

„Ewakuacja 1941”

Ewakuacja więzień ze strefy przyfrontowej po ataku Niemiec na ZSRR w czerwcu 1941

Poprzednie numery Karty

„Karta” 112/2022 „Karta” 111/2022 Pakiet „Uchodźcy XX i XXI wieku” – „Karta” 86, 110, 111 „Karta” 110/2022 „Karta” 109/2021 „Karta” 108/2021