„Karta” 15/1995

 

ŚWIĘTOŚĆ DO PRZETOPIENIA

„Ocalone negatywy”, Tomasz Kizny

Szklane negatywy autorstwa Wiktora Bułły, dokumentujące represje wobec Cerkwi na początku lat 20. w Petersburgu

„Rosja bez Cerkwi”

Kalendarium represji od stycznia 1918 do sierpnia 1922

TECZKA STALINA

„Raporty z Polski”, Siergiej Kriwienko

Zbiór raportów, telegramów, meldunków przesyłanych do najwyższych władz ZSRR przez NKWD, dotyczących spraw polskich z lat 1944–46

„Dowód podboju”, Andrzej Chmielarz

Komentarz dotyczący tzw. teczki Stalina

PRZEMIJANIE KRESÓW

„Nie będzie cudu”, Julian Bołądź

Wspomnienia mieszkańca Wilna, nagrodzonego w konkursie „Kresy Wschodnie pod okupacjami 1939–1945”

SZERMIERZE DEMOKRACJI

„Aparat Bezpieczeństwa”

Struktura administracji państwowej od jesieni 1944

„Szaleniec i inni”, Jerzy Kułak

Fragmenty spraw karnych funkcjonariuszy MO i UB w latach 40. przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Białymstoku

TROPY

„Dobrzy ludzie”, Władysława Pawłowska

Wspomnienia żony oficera WP, w kwietniu 1940 wywiezionej z Brodów koło Lwowa do Kazachstanu – w 1941 roku podejmującej próbę ucieczki

Poprzednie numery Karty

„Karta” 112/2022 „Karta” 111/2022 Pakiet „Uchodźcy XX i XXI wieku” – „Karta” 86, 110, 111 „Karta” 110/2022 „Karta” 109/2021 „Karta” 108/2021