„Karta” 18/1996

 

AWANGARDA GUŁAGU

„Wajgacz”, Irina Rieznikowa

Historia wyspy na północnym wybrzeżu ZSRR, bogatej w rudy ołowiu i cynku, na której powstał łagier „bez drutów”

„Album podboju Północy”

Fotografie ekspedycji na wyspie Wajgacz w latach 30.

OSTATNI ZBROJNI

„Aż do śmierci”, Jerzy Kułak

Polskie podziemie zbrojne po II wojnie światowej

„Reduty bez wojny”

Relacje żołnierzy podziemia niepodległościowego nagrane w latach 90.

KOMITET SAMOOBRONY

„KOR wśród antyków”, Piotr Śmiłowicz

Fotografie ze spotkań Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR” w mieszkaniu prof. Edwarda Lipińskiego z 1978 roku i relacje ich uczestników

VARIA

„Duch Ordynackiej”

Notatka Zarządu Głównego Socjalistycznego Związku Studentów Polskich z 5 maja 1978 – dotycząca Teatru Ósmego Dnia

TROPY

„Ocaleni”

Pismo Komitetu Żydów Polskich w Ostrowcu do centrali w Warszawie z 18 kwietnia 1945 dotyczące dzieci, które przeżyły Zagładę w bunkrze

„Atmosfera pogromowa”, Danuta Blus-Węgrowska

„W nowej Polsce”, Maciej Pisarski

Nastawienie części społeczeństwa polskiego wobec Żydów tuż po II wojnie

„Święta trumienka”

Korespondencja organizacji żydowskich i władz państwowych z jesieni 1946 dotycząca upamiętnienia rzekomego mordu rytualnego w kościele w Łęczycy

„Sztuka wygrywania wyborów”, Nikita Pietrow

Dokumentacja z archiwów Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego i KGB dotycząca referendum i wyborów w Polsce w latach 1946–47

SONDA

„Historia dla demokracji”

Refleksje intelektualistów dotyczące wpływu niedawnej przeszłości na teraźniejszość: Andrzej Paczkowski, Henryk Samsonowicz, Aleksander Smolar, Barbara Szacka

 

Poprzednie numery Karty

„Karta” 112/2022 „Karta” 111/2022 Pakiet „Uchodźcy XX i XXI wieku” – „Karta” 86, 110, 111 „Karta” 110/2022 „Karta” 109/2021 „Karta” 108/2021