„Karta” 23/1997

 

KONTRREWOLUCJA

„Rozkaz: stan wojenny”, Zbigniew Gluza

Kalendarium wydarzeń od 16 sierpnia 1980 do 13 grudnia 1981

NIEMCY A UPA

„Ukraińska orientacja”, Grzegorz Motyka

„Dokumenty”

Wybór dokumentów ukraińskich i niemieckich, zapewne przejętych przez NKWD w końcowym okresie II wojny na terenie III Rzeszy

ALBUM

„W wolnej Mongolii”, Jerzy Tulisow

Polska eskapada do Mongolii w latach 1912–13

„Wyprawa 1912”

„Wyprawa 1913”

Fragmenty dziennika i fotografie Władysława Kotwicza

TROPY

„Obok żywiołów”, Janina Nowak (z domu Koltermann, ur. 1926)

Fragmenty wspomnień przekazanych do Ośrodka KARTA na konkurs „Wypędzenie ze Wschodu (1939–59) – we wspomnieniach Polaków, Niemców i innych wydziedziczonych” (Ołyka, Kowel, Zawada, Dęblin, Bydgoszcz, Nakło)

„Stalinowska codzienność”

 „Mejłuny pod Wilnem”

„Czapury–Ogorzeliny”

„Do Wysokiego Mazowieckiego”

„Nasza Polska”

Fragmenty zapisów powstałych z rozmów nastolatków z pokoleniem ich dziadków – świadków stalinizmu

VARIA

„Dementi”, Leszek Budrewicz

Wybór zdjęć i wspomnień z działalności w latach 1982–91 „Dementi”– jedynej w Polsce i Europie Wschodniej agencji fotograficznej działającej poza cenzurą

Poprzednie numery Karty

„Karta” 108/2021 „Karta” 107/2021 „Karta” 106/2021 Pakiet herstoryczny – „Karta” 71, 84, 96, 102, 103 Pakiet „azjatycki” – „Karta” 85, 88, 104 „Karta” 105/2020