„Karta” 24/1998

 

PRZECIWNICY CARATU

„Partia na Sybir”, Wacław Koral

Wspomnienia drukarza, działacza związkowego, członka Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy, aresztowanego i zesłanego na Sybir, po ucieczce ukrywającego się w Warszawie, Krakowie, Cieszynie, współorganizatora strajków drukarzy (1911–12) oraz związków zawodowych, od 1918 roku w PPS

„Listy z Jakucka”, Zygmunt Lewański

Listy i fotografie z zesłania aresztowanego za udział w strajkach studenckich i działalność w PPS

OPÓR LITWY

„Partyzancka dekada”, Dalia Kuodyte, Arvydas Anušauskas

Opór Litwinów przeciwko systemowi sowieckiemu w latach 1944–53

„Zanim przyjdzie zdrada”, Kazimiera Guobužaite, Regina Guobužaite, Angele Tylaite, Nina Nausedaite, Antanas Kazakevičius, Bronius Kalytis

Relacje Litwinów (partyzantów i ludności) z okręgu „Vytauto” w Obwodzie Północnym

„Dziennik pisany w bunkrze”, Lionginas Baliukevičius

Dziennik partyzanta w plutonie „Żelaznego Wilka” z lat 1948–49

„Powrót”, Jonas Abukauskas

Relacja nagrana przez Vitę Želakevičiute-Drygas w 1997 roku do jej filmu dokumentalnego „Patrz, Litwa…”

EWAKUACJA 1945

„Przesunięcie granic”, Jerzy Kochanowski

Ewakuacja Polaków ze Wschodu na Ziemie Zachodnie, 1945

„Doniesienia z etapów”

Dokumentacja z przesiedleń na Zachód Polaków, którzy po II wojnie zmuszeni zostali do opuszczenia swoich „małych ojczyzn”, oraz warunki osiedleń na Ziemiach Zachodnich

CIĄG DALSZY

„Wojna w Oleszycach”, ks. Józef Mroczkowski

Fragmenty kroniki parafii w Oleszycach koło Lubaczowa, prowadzonej od 1 września 1939 do 27 sierpnia 1947 – część pierwsza: do ucieczki z Oleszyc ludności polskiej przed zagrożeniem ukraińskim (czerwiec 1944). W „Karcie” 22 znalazł się fragment „powojenny” – od wejścia do Oleszyc Armii Czerwonej (22 lipca 1944) do wysiedlenia Ukraińców w ramach akcji „Wisła” (czerwiec 1947).

TROPY

„Polski policjant na Wołyniu”, Grzegorz Motyka

Anonimowa relacja polskiego policjanta powstała w marcu 1944

Poprzednie numery Karty

„Karta” 102/2020 „Karta” 101/2019 “Karta” prenumerata roczna kwartalnika “Karta” prenumerata dwuletnia kwartalnika „Karta” 100/2019 „Karta” 99/2019