„Karta” 27/1999

 

KONIEC JAŁTY

„Umowa”

Fotografie przywódców tzw. Wielkiej Trójki, którzy na konferencji w Jałcie 4–11 lutego 1945 przypieczętowali terytorialne zdobycze Armii Czerwonej.

„Agonia Peerelu”, Antoni Dudek

 „«10 miesięcy Węgier»”

 „«10 tygodni» NRD”

 „«10 dni» Czechosłowacji”

 „Przewrót w Rumunii”

 „Wolność republik bałtyckich”

Kalendarium wydarzeń oraz wybór wspomnień i dokumentów: obraz wydarzeń w Polsce, NRD, Czechosłowacji, Rumunii, na Węgrzech i w republikach bałtyckich (1987–91)

CIĄG DALSZY

„Życie na nowo”, Ludwika Zachariasiewicz

Dalszy ciąg przedstawionych w „Karcie” 17 losów autorki – uczestniczki konspiracji akowskiej, skierowanej z zadaniami specjalnymi do NKWD, a później UB, więzionej od lutego 1946. Po aresztowaniu spotkała się z wyjątkową brutalnością śledczych; otrzymała wyrok: dziesięć lat. Na wolność wyszła w lutym 1951.

ALBUM

„Żołnierze wyklęci”

Powojenne podziemie zbrojne na archiwalnych fotografiach: AK na Wileńszczyźnie i Nowogródczyźnie po lipcu 1944, Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość”, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, Konspiracyjne Wojsko Polskie, Narodowe Siły Zbrojne, V i VI Brygada Wileńska AK w latach 1944–52, Zgrupowanie Partyzanckie „Błyskawica” Józefa Kurasia „Ognia”, lokalne organizacje i oddziały poakowskie

Poprzednie numery Karty

„Karta” 102/2020 „Karta” 101/2019 “Karta” prenumerata roczna kwartalnika “Karta” prenumerata dwuletnia kwartalnika „Karta” 100/2019 „Karta” 99/2019