„Karta” 53/2007

 

POLACY–CZESI

„Zaolzie”, Grzegorz Gąsior

Historia Zaolzia w XX wieku

„Czeski los”, Evžen Cedivoda

„Polski los”, Łada Krumniklowa

Relacje rdzennych mieszkańców Zaolzia: Czecha i Polki, ilustrujące historię ich grup narodowych w kolejnych etapach dziejów Zaolzia, które w 1938 roku zostało przyłączone do Polski, w latach 1939–45 było wcielone do III Rzeszy, a po II wojnie ponownie znalazło się w granicach Czechosłowacji

STOLICA 1945–47

„Sen o Warszawie”, Sergiusz Kazimierczuk

Życie w Warszawie od 17 stycznia 1945 (wejścia I Armii Wojska Polskiego wraz z Armią Czerwoną) aż do całkowicie sfałszowanych przez władze komunistyczne wyborów w roku 1947

„Album”

Zdjęcia z archiwum Polskiej Agencji Prasowej – powojenne odradzanie się życia w stolicy

OPOZYCJA W PRL

„Solidarność Walcząca”, Ewa Kondratowicz

Relacje członków antykomunistycznej organizacji podziemnej założonej we Wrocławiu w czerwcu 1982 przez Kornela Morawieckiego

WYSTAWA

„Marzenie o upadku Kurtyny”, Maria Buczyło, Agnieszka Dębska

Fotografie z wystawy plenerowej „Marzenie o upadku Kurtyny. W 50. rocznicę Traktatów Rzymskich” – opowieść o półwieczu wzajemnej drogi ku sobie obu części podzielonej w Jałcie Europy

TROPY

„Tenis w Peerelu”, Agnieszka Uścińska

Relacje komentatorów, zawodników i kibiców „białego sportu” w peerelowskiej rzeczywistości

VARIA

„Elementy akcji”, Adam Lutogniewski

Tajna organizacja uczniów Technikum Mechanicznego i Szkoły Zawodowej w Głuchołazach założona wiosną 1953 oraz ucieczka jej członków przez granicę w raporcie dowódcy 4 Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza

Poprzednie numery Karty

„Karta” 107/2021 „Karta” 106/2021 Pakiet herstoryczny – „Karta” 71, 84, 96, 102, 103 Pakiet „azjatycki” – „Karta” 85, 88, 104 „Karta” 105/2020 Pakiet „warszawski” – „Karta” 57, 63, 64