Promocja!

„Karta” dostępna jest w księgarni Ośrodka KARTA oraz w salonach prasowych.

„Karta” 64/2010

Cena:

14.00  8.99 

temat numeru

Oblężenie Warszawy, Julien Bryan
Wrzesień 1939 w barwnej fotografii amerykańskiego reportera.  

Misja dyplomaty, András Hory 
Wspomnienia posła Królestwa Węgier w Polsce w latach 1935–39. Komentarzem opatrzył Ákos Engelmayer.

w numerze także:

Przed wojną, Noach Lasman
Wspomnienie z przedwojennego Poznania: opis zwykłego życia przed nadciągającą falą wojenną, narastającego polskiego antysemityzmu i często bolesnych relacji mniejszości żydowskiej z Polakami.

Zbąszyń, Emanuel Ringelblum
Akcja wsparcia dla wypędzonych z III Rzeszy w końcu października 1938 około 17 tysięcy polskich Żydów. Komentarzem uzupełnił Jerzy Tomaszewski.

Młodzież ’55
Fotografie z Festiwalu Młodzieży i Studentów o Pokój i Przyjaźń w Warszawie w 1955 roku – namiastki “kolorowego” Zachodu, od którego Polacy izolowani byli w trwającym wtedy jeszcze ponurym czasie stalinizmu.

Interpelacja, Jerzy Zawieyski
Skutki Marca ’68 w dzienniku literata, intelektualisty katolickiego, posła i członka Rady Państwa. Komentarzem uzupełnił Andrzej Friszke.

Polityczni, Agnieszka Dębska
Wejście, Jerzy Geresz
Rekonesans
Cela złodziei, Zbigniew Gluza 
Opowieść o więźniach kryminalnych z perspektywy więźniów politycznych, ze środka peerelowskich więzień 1982–86.

Edukacja o Auschwitz, Alicja Bartuś
Apel przewodniczącej Zarządu Fundacji na rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimu o zmiany w nauczaniu szkolnym o historii obozu zagłady w Auschwitz.

Komu znowu służymy, Zbigniew Gluza
Polemika z oskarżeniami wobec działalności KARTY formułowanymi przez Stanisława Woczeję ze Stowarzyszenia Kresowian w Dzierżonowie.

Apel wołyński – ciąg dalszy
Korespondencja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z organizacjami kresowymi.

Historia (ciągle) Bliska, Alicja Wancerz-Gluza
Podsumowanie historii i dokonań konkursu skierowanego do młodzieży szkolnej.

Poprzednie numery Karty

„Karta” 104/2020 „Karta” 103/2020 „Karta” 102/2020 Pakiet „solidarnościowy” – „Karta” 46, 74, 82 „Karta” 101/2019 “Karta” prenumerata roczna kwartalnika
promo
Kup Ebooka
Zaprenumeruj