Promocja!

„Karta” dostępna jest w księgarni Ośrodka KARTA oraz w salonach prasowych.

“Karta” 69/2011

Cena:

15.00  8.99 

temat numeru

Wyjście z Andersem
Album zdjęć z Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie – w 70. rocznicę wyjścia armii z Sowietów. Pokazana w kadrach droga przez ZSRR żołnierzy armii Andersa i towarzyszących im cywilów, wyrywających się z rąk sowieckich. Komentarzem opatrzył Zbigniew Wawer.

w numerze także:

Polska Czesława Miłosza
Wybór – z całej spuścizny poetyckiej i prozatorskiej Autora – z którego wyłania się nieoczywisty i zobowiązujący obraz polskości.

Płyta CD Polska Czesława Miłosza, dołączona do tego numeru „Karty”, zawiera nagranie czytanych fragmentów poezji i prozy Autora.

Dajcie kolonii

Fotografie dokumentujące Doroczne Dni Kolonii – powszechne manisfestacje i defilady, demonstrujące polskie aspiracje kolonialne.

Może Argentyna
Montaż źródeł dotyczących polskiej emigracji do Argentyny.

Kamienica, Danuta Nogajewska
Fragmenty dziennika z 1944 roku. Autorka wraz z matką, siostrą i bratem mieszkała w kamienicy przy ulicy Koszykowej 28. Tuż przed wybuchem Powstania Warszawskiego zaczęła pisać dziennik.

Karta podziemna, Zbigniew Gluza
Historia środowiska, które tworzyło podziemną „Kartę” – najpierw publicystyczną gazetkę (1982), potem niezależny almanach (1983–90).

Kuroń przywódcą? 

Dyskusja wokół ksiażki “Taki upór”, ukazującej myśl polityczną Jacka Kuronia. Głosy m.in. Zbigniewa Gluzy, Ludwiki Wujec, Henryka Wujca i Seweryna Blumsztajna.

Poprzednie numery Karty

„Karta” 104/2020 „Karta” 103/2020 „Karta” 102/2020 Pakiet „solidarnościowy” – „Karta” 46, 74, 82 „Karta” 101/2019 “Karta” prenumerata roczna kwartalnika
promo
Kup Ebooka
Zaprenumeruj