„Karta” 9/1992

 

DO PODZIEMIA

„Pierwszy”, Daniel Bargiełowski

Sylwetka gen. Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza – w relacjach i dokumentach

„Nad urną Torwida”, Daniel Bargiełowski

Dzieje przeniesienia prochów gen. Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza z Wielkiej Brytanii do PRL w 1964 roku

„Inicjatywy generałów”, Tomasz Strzembosz

Udział generalicji Wojska Polskiego w tworzeniu wojskowego podziemia pod obiema okupacjami

POLICJANT ŻYDOWSKI

„Dzień ostatni”, Calel Perechodnik

Spisane latem 1943 wspomnienia żydowskiego policjanta z Otwocka – jedno z najważniejszych świadectw Zagłady. Całość pod tytułem „Spowiedź” opublikował Ośrodek KARTA w serii „Żydzi polscy”

WIDMO GUŁAGU

„Martwa Droga”, Tomasz Kizny

Archiwalne i współczesne fotografie z Wielkiej Północnej Magistrali Kolejowej przecinającej Syberię, budowanej siłami tysięcy więźniów w latach 1947–53

„Teatr za kręgiem”, Łazar Szeryszewskij

Wspomnienia łagiernika, kierownika literackiego w obozie w Komi ASSR

TROPY

„Cień Sierowa”, Nikita Pietrow

Sylwetka generała NKWD Iwana Sierowa, głównego wykonawcy planu pacyfikacji Polski w latach 1939–41 i 1944–45

„Do namiestnika”, Jerzy Poksiński

Meldunki do Iwana Sierowa z podległych mu struktur organizacyjnych

„Skazany przez swoich”, Tomasz Lenczewski

Historia skazania w grudniu 1946 na karę śmierci Jana Łopianiaka, starszego referenta Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Sieradzu

VARIA

„Cukrzone ciasteczka”

Notes z pamiątkowymi wpisami „od partyzanckiej braci” sporządzony w sierpniu 1945 przez jedenastu więźniów Wronek dla jednego z funkcjonariuszy – piekarza Mariana Batury – w prezencie imieninowym

TROPY

„Odnaleziony”, Hubert Drapella

Poszukiwania porucznika Mieczysława Chilińskiego, dowódcy 6 baterii 13, potem 12 Pułku Artylerii Lekkiej, zaginionego we wrześniu 1939

„Cud w Lublinie”, Grzegorz Sołtysiak

Przemiana w oczach wiernych obrazu Matki Boskiej w lipcu 1949 w Lublinie i reakcja władz

„Przeciw Kościołowi”, Jerzy Poksiński

„Ekskomunika”

Relacje państwo–Kościół w 1949 roku

Poprzednie numery Karty

„Karta” 110/2022 „Karta” 109/2021 „Karta” 108/2021 „Karta” 107/2021 „Karta” 106/2021 Pakiet herstoryczny – „Karta” 71, 84, 96, 102, 103