Materiał opublikowany w „Karcie” 114/2023

Montaż jest fragmentem z zaplanowanej na jesień 2023 publikacji dotyczącej obozu KL Plaszow, powstałej we współpracy Ośrodka KARTA oraz Muzeum KL Plaszow w Krakowie.

Przejście na cmentarz

Wybrały i podały do druku: Justyna Avcı, Anita Szkarłat

 

Środek niemieckiej okupacji. Zamknięci w  krakowskim getcie Żydzi dowiadują się, że planowane jest ich przeniesienie – z  domów do baraków. Krwawy exodus prowadzi w  przestrzeń podwójnie cmentarną. 

13 i  14 marca 1943 nastąpiła ostateczna likwidacja getta, w  wyniku której zginęło 2 tysiące Żydów, a około 8 tysięcy trafiło do nowo powstałego obozu pracy przymusowej (Zwangsarbeitslager Plaszow des SS- und Polizeiführers im Distrikt Krakau – ZAL Plaszow).