Oś czasu
Świadectwa

Wybrała i podała do druku
Swietłana Rudowicz

projekt graficzny i skład
Rzeczyobrazkowe

opracowanie zdjęć
Tandem Studio

Materiał opublikowany w „Karcie” 109

Teatr dziecięcych marzeń

 

Opis książki

W trudnych warunkach powojennej stolicy w 1952 roku – w Domu Harcerza na Pradze – powstaje teatrzyk lalkowy „Gawęda”. Współtworzony przez dzieci, staje się dla nich odskocznią od przytłaczającej stalinowskiej rzeczywistości. W broszurze, którą przekazujemy w Państwa ręce, przedstawiamy zapisy wspomnieniowe zarówno twórcy „Gawędy” Andrzeja Kieruzalskiego, jaki i samych „gawędziarzy” i „gawędziar” opowiadające o początkach tej niezwykłej inicjatywy.

Inne z serii: