Publikacja została przygotowana przez Zespół Ośrodka KARTA

Projekt graficzny i skład: Rzeczyobrazkowe
Warszawa 2022

Broszura udostępniona na licencji Creative Commons. Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 (CC-BY-SA)

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

Wokół „Gawędy”. Informator o historii zespołu

Cena:

0.00 

„Gawęda” powstała z inicjatywy Druha Harcmistrza Andrzeja Kieruzalskiego w 1952 roku jako teatrzyk lalkowy. U szczytu sławy jako  reprezentacyjny Zespół Artystyczny Związku Harcerstwa Polskiego im. harcmistrzyni Barbary Kieruzalskiej była rozpoznawalna ze względu na swój niepowtarzalny styl i w kraju, i za granicą – jako ambasador polskiej kultury. Przez kilka dekad istnienia otrzymała wiele nagród i odznaczeń; współpracowała z wybitnymi artystami; odwiedziła wiele krajów, dając tysiące przestawień; wypuściła spod swoich skrzydeł kilkanaście tysięcy wychowanków ukształtowanych dzięki autorskiej metodzie założyciela Zespołu polegającej na „wychowaniu przez sztukę i w kontakcie z nią”.

Broszura powstała w ramach popularyzatorsko-edukacyjnych działań podjętych przez Ośrodek KARTA na rzecz rozpowszechnienia wiedzy o Zespole i jego roli wychowawczej.

promo
Pobierz za darmo