„Karta” 16/1995

 

RUCH W OBRONIE

„Lata dysydentów”

Kalendarium ruchu obrony prawa w ZSRR od 29 czerwca 1958 do 16 grudnia 1986

„Krąg niezgody”, Łarisa Bogoraz

„Wobec biegu wydarzeń”, Anatolij Jakobson

„Nasza beznadziejna sprawa”, Siergiej Kowaliow

Relacje dysydentów i działaczy na rzecz praw człowieka w Związku Radzieckim

VARIA

„Rozprawa”

Notatka skierowana 20 stycznia 1977 do KC KPZR przez Jurija Andropowa i Romana Rudenkę – początek blisko 10-letniej fali represji przeciwko dysydentom

ROZDROŻE NARODÓW

„W Koropcu”, Michał Sobków

Wspomnienia od lat 30. do 1945 roku z miejscowości na Ukrainie w obwodzie tarnopolskim – wspólnego miejsca Polaków i Ukraińców (dalszy ciąg wspomnień, po wysiedleniu w 1945 roku, w „Karcie” 14)

TROPY

„Pod drugiej stronie muru”, Kazimierz Styś

Wspomnienia akowca, żołnierza podziemia niepodległościowego, aresztowanego i osadzonego w areszcie UB w Radomiu w sierpniu 1945, po wyjściu z więzienia

„Ucieczki z Peerelu”, Wojciech Krzywicki

Statystyki ucieczek z powojennej Polski na Zachód

„Kim jestem naprawdę”, Tadeusz Krawczyk

Poszukiwanie korzeni byłego wychowanka domu dziecka w Dusznikach-Zdroju

CIĄG DALSZY

„Rozbrojenie”, Zygmunt Boradyn

Atak Sowietów na oddział stołpecki AK jesienią 1943 roku

VARIA

„Otoczeni”

Fotograficzna kronika oddziału Andrzeja Święcickiego „Frycza”, autorstwa Zygmunta Zniszczyńskiego „Kaprowicza” – lato 1944

Poprzednie numery Karty

Karta 113/2022 „Karta” 112/2022 „Karta” 111/2022 Pakiet „Uchodźcy XX i XXI wieku” – „Karta” 86, 110, 111 „Karta” 110/2022 „Karta” 109/2021