„Karta” 22/1997

 

REWOLUCJA WIEKU

„Rosja 1917–1919”

Kalendarium wydarzeń

„Przeklęte dni”, Iwan Bunin

Fragmenty dziennika (obejmującego okres od stycznia 1918 do 20 czerwca 1919) rosyjskiego poety i nowelisty, przyszłego laureata Nagrody Nobla (1933)

GORĄCA ZIEMIA

„Zaułek polsko-ukraiński”, Małgorzata Demczuk, Edyta Rogoża, Janusz Grechuta

„Kronika parafii w Oleszycach”, ks. Józef Mroczkowski

Fragment kroniki od wejścia do Oleszyc Armii Czerwonej (22 lipca 1944) do wysiedlenia ludności ukraińskiej w ramach akcji „Wisła” z powiatu lubaczowskiego (czerwiec 1947)

ŚCIANA WSCHODNIA

„Podzielone miasto”, Xymena Dolińska, Zofia Wóycicka

Powstanie Muru Berlińskiego w sierpniu 1961

„Pokonać mur”

Relacje uciekinierów z Berlina Wschodniego

TROPY

„Rada Rewolucyjna” Przemysław Borkowski, Marcin Poślad

Protokół z 28 listopada 1956 z zebrania informacyjnego załogi Wydziału Odlewniczo-Montażowego [Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego] w Oławie w sprawie wyborów delegatów do Rady Roboczej

„W południe”, Natalia Gorbaniewska

Demonstracja ośmiu osób 25 sierpnia 1968 na moskiewskim placu Czerwonym przeciwko inwazji wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji

VARIA

„Kraj-bohater”

Artykuł z pisma „Globus” – rocznika geograficznego dla dzieci, wydanego przez Komitet Centralny Wszechzwiązkowego Leninowskiego Komunistycznego Związku Młodzieży w 1939 roku

„Inwazja”

Fotografie z wkroczenia wojsk Układu Warszawskiego do Czechosłowacji w sierpniu 1968

Poprzednie numery Karty

„Karta” 109/2021 „Karta” 108/2021 „Karta” 107/2021 „Karta” 106/2021 Pakiet herstoryczny – „Karta” 71, 84, 96, 102, 103 Pakiet „azjatycki” – „Karta” 85, 88, 104