„Karta” 25/1998

 

CZERWONE ŚWIĘTO

„Kontrola pierwszomajowa”, Paweł Sowiński

„Pierwszomajowe” fragmenty listów z lat 1949–54, zatrzymanych przez Wydział VII w Departamencie II Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, który zajmował się kontrolą korespondencji

RADOM 1976

„Miasto z wyrokiem”

Zapis filmu dokumentalnego (reż. Wojciech Maciejewski), rejestrującego wydarzenia i skutki Radomskiego Czerwca 1976

POSTAWY

„Nic ponad przydatność”, Janusz Przewłocki

Wspomnienia Janusza Przewłockiego, pochodzącego ze znanej ziemiańskiej rodziny, na podstawie rozmów nagranych w 1998 roku, obejmujące okres od przedwojnia do współczesności

ALBUM

„Z Azji do Europy”, Edward Chętkowski

Fotografie i wspomnienia młodego polskiego inżyniera, od 1915 roku pracującego w prowincjonalnym rosyjskim miasteczku Orenburg na południowym skraju Uralu jako naczelnik „dystansu” na rozpoczętej właśnie budowie kolei żelaznej

104 CIĄG DALSZY

„Afera «Izmael-Bek»”, Jerzy Kochanowski

Archiwalne śledztwo wyjaśniające losy Polaka – oficera armii rosyjskiej, działającego w czasie rewolucji lutowej w Moskwie, potem zaś na Kaukazie, m.in. w Czeczenii (fragmenty jego wspomnień ukazały się w „Karcie” 1)

TROPY

„Sutanny w służbie Peerelu”, Antoni Dudek

„Ruch postępowy”

Sprawa inicjowanego przez władze prorządowego ruchu księży katolickich, którzy przeszli do historii jako „księża-patrioci”

„Dialog z agentem”, Tomasz Łubieński, Julij Slavinas

Dwa raporty agenta „Harrisa” złożone KGB Litewskiej SRR w latach 1980–81 oraz korespondencja inwigilowanego i agenta, którym okazał się szwagier tego pierwszego

Poprzednie numery Karty

„Karta” 107/2021 „Karta” 106/2021 Pakiet herstoryczny – „Karta” 71, 84, 96, 102, 103 Pakiet „azjatycki” – „Karta” 85, 88, 104 „Karta” 105/2020 Pakiet „warszawski” – „Karta” 57, 63, 64