Oś czasu
  • 1956-1989
Świadectwa

Materiał dostępny na licencji CC-BY-NC-ND 3.0PL

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Kultura – Interwencje 2021”

Wybór i opracowanie: Agnieszka Dębska
Współpraca: Katarzyna Chimiak, Aleksiej Rogozin, Alicja Wancerz-Gluza
Konsultacja historyczna, wstęp: dr Bartosz Kaliski (IH PAN)
Ikonografia: Ewa Kwiecińska
Projekt graficzny i skład: Rzeczyobrazkowe
Warszawa 2021

Z serii: Poza seriami

„Pierwszy powojenny parlament…” W 40. rocznicę I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”

 

Opis książki

40. lat temu miało miejsce wydarzenie, które jeden z jego uczestników – Zbigniew Romaszewski – określił mianem „pierwszy powojenny parlament”. W gdańskiej hali „Olivii” spotkali się przedstawiciele ponad 9 milionów członków „Solidarności”. Obradowali (z przerwą) przez 18 dni. Wybrali władze Związku, uchwalili jego program („Samorządna Rzeczpospolita”) i głośne „Posłanie do ludzi pracy Europy Wschodniej”. Z tej okazji oddajemy do rąk Czytelników bezpłatną broszurę przybliżającą przebieg Zjazdu i reakcje rosyjskie (zarówno władz, jak i dysydentów) na „Posłanie”.

„Delegaci w liczbie blisko 900 obradowali od rana do późnych godzin wieczornych. Przez 18 dni. Spierali się, kłócili, ale i niespodziewanie podejmowali szybkie, zgodne decyzje. Czuli poparcie swoich zakładów pracy, doświadczali sympatii krajów Zachodu i wyrażanej «urbi et orbi» przychylności papieża Jana Pawła II. Zmiana historycznych zwrotnic dla kraju wydawała się tak bliska. Hala «Olivia», przeznaczona na widowiska sportowe, stała się sceną, na której wystąpili liderzy związkowi, opozycjoniści, sympatycy, wreszcie goście – ludzie kultury i sztuki, z kraju i zagranicy. Wszystkich ogarnął żywioł demokracji”.

(ze wstępu dr. Bartosza Kaliskiego)

Inne z serii: Poza seriami

Prywaciarze Konarzewo Czartoryskich 1925–1941 Głos przeszłości Prekursorzy Człowiek na granicy Stulecie kobiet Łagierniczka Frida Katzbach – geheimes Arbeitslager American Peace Corps in Poland 40 lat KARTY Amerykański Korpus pokoju w Polsce Bunty w łagrach

Zobacz wszystkie...