„Karta” 28/1999

 

MIASTECZKO ŁAPY

„Kronika parafialna”

Kronika Łap pod Białymstokiem (pisana podczas II wojny światowej prawdopodobnie przez ks. Henryka Bagińskiego)

„Kronika kolejarska”

Pisana w latach 70. przez Stanisława Mierzejewskiego

„Fotokronikarz”, Tomasz Gleb

Sylwetka Władysława Piotrowskiego, fotografa dokumentującego życie mieszkańców Łap

AKOWCY W „LUDOWYM” WOJSKU

„Kolumną ku przeznaczeniu”, Olgierd Kowalski

„Spisani na straty”, Andrzej Rey

Wspomnienia z lat 1944–45 akowców, którzy dołączyli do 1 Armii WP i doszli z nią aż pod Berlin

TROPY

„Obozowi demokraci”, Paweł Rokicki

Album pamiątkowy, powstały prawdopodobnie jesienią 1947 w Morszańsku – zapis historii internowania przywiezionych z białostockiego więzienia obywateli polskich, w większości aresztowanych za przynależność do AK, widziany oczami „aktywistów” obozowych, którzy z namaszczenia władz organizowali w obozach pracę propagandową.

„Akcja na pociąg”, Jerzy Kochanowski

Dokumenty związane z historią uwolnienia przez oddział poakowskiego podziemia 26 lipca 1945 pod Dęblinem transportu 136 więźniów, przewożonych z Warszawy do Wronek

„Patrioci Białorusi”

Fragmenty wydanych w Mińsku w 1997 roku wspomnień członków Związku Patriotów Białorusi – podziemnej organizacji młodzieżowej działającej w latach 1945–47 w Głębokiem i Postawach

VARIA

„Przyjaciel”

Fotografie autorstwa Romualda Broniarka (ówcześnie fotoreportera tygodnika „Przyjaźń”), wykonane na kilku uroczystościach z udziałem Nikity Chruszczowa, który 14 lipca 1959 na czele delegacji sowieckiej przybył do Polski, by przez dziewięć dni zwiedzać kraj, spotykać się z polskim ludem i przemawiać do niego.

„Groźba nad NRD”

Raport Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego NRD (Stasi) po otwarciu granicy między PRL a NRD w listopadzie 1971

„Inwigilacja po węgiersku”

Skarga złożona latem 1982 do Budapeszteńskiej Komendy Głównej Policji przez Ferenca Köszega, jednego z najaktywniejszych członków opozycji węgierskiej

 

Poprzednie numery Karty

Karta 113/2022 „Karta” 112/2022 „Karta” 111/2022 Pakiet „Uchodźcy XX i XXI wieku” – „Karta” 86, 110, 111 „Karta” 110/2022 „Karta” 109/2021