„Karta” 3/1991

 

WRÓG STALINIZMU

„Notatki z życia systemu”, Hanna Świda-Ziemba

Wybór z dzienników pisanych w latach 1940–56 i zapis rozmów z autorką nagranych w latach 1989–90 – świadectwo codzienności stalinizmu i próby obrony przed nim

VARIA

„Krótka historia idiotyzmu”

Korespondencja studenta prawa UJ Zdzisława Ziemby z władzami uniwersytetu z lat 1950–51

POLSKI TARNOPOL

Relacja urodzonego w Tarnopolu w Galicji Czesława Blicharskiego, dokumentującego historię miasta

„Okupacje 1914–1920”

Wspomnienia mieszkańców miasta pod zmieniającymi się okupacjami

DROGI ŚMIERCI

„Wilejka”, Krystyna Laskowicz

„Berezwecz”, Sławomir Kowalczyk

Relacje ewakuowanych na wschód więźniów NKWD z okupowanej przez Sowietów Polski po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej

VARIA

„Prośba”

List Broni Rubinowicz do prezydenta Krajowej Rady Narodowej Bolesława Bieruta z prośbą o łaskę dla Zbigniewa Zakrzewskiego, szefa wywiadu i zastępcy prezesa łódzkiego Okręgu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość

TROPY

„Koniec NZS”, Tomasz Wolfram

Rozwiązanie Narodowych Sił Zbrojnych we wspomnieniach szefa kolportażu NSZ w Warszawie

„Biała tarcza”, Tomasz Lenczewski

Relacje i dokumenty procesowe uczestników „Związku Białej Tarczy”, młodzieżowej łódzkiej konspiracyjnej organizacji antykomunistycznej (1949–50)

VARIA

„Dla dorosłych”

Poufne notatki dla Przewodniczącego Centralnej Rady Związków Zawodowych z lat 1951–52, dotyczące morale mieszkańców Domu Młodych Robotników w Nowej Soli i Żaganiu

TROPY

„Mijanie granicy”, Michał Drejer

Relacja Polaka ruszającego na pomoc Czechom po inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację w 1968 roku

 

Poprzednie numery Karty

Karta 115/2023 Karta 114/2023 Karta 113/2022 „Karta” 112/2022 „Karta” 111/2022 Pakiet „Uchodźcy XX i XXI wieku” – „Karta” 86, 110, 111