„Karta” dostępna jest w księgarni Ośrodka KARTA oraz w salonach prasowych.

„Karta” 34/2002

 

temat numeru

Żywe obrazy
Fotografie ze zbiorów Janusza Przewłockiego i cytaty  z podręczników Mieczysława Zagórskiego Jak urządzać widowiska i obchody uroczyste w stowarzyszeniach polskich, Poznań 1911 oraz Marii Gerson-Dąbrowskiej Obrazy żywe, Warszawa 1920.

w numerze także:

Święto Wielkiej Nocy
Zdobycie Wilna przez wojska polskie w 1919 roku  we wspomnieniach uczestników.
Miasto polsko-żydowskie
Protokoły z posiedzeń Rady Miasta Wilna z lat 1919–39.

Przeciw równości
Uchwała Rady Gminnej Służewo w powiecie nieszawskim skierowana do rządu, w duchu radykalnie odmiennym od przyjętego w 1919 roku przez Sejm małego traktatu wersalskiego o ochronie mniejszości.

Psychuszki, Vita Zelakeviciute
Relacje ofiar psychiatrii represyjnej, a także sowieckich lekarzy psychiatrów i listy „ze środka” – pisane przez „pacjenta” psychuszek, Borisa Jewdokimowa, do jego syna.

Krojenie ziemi 
Wybór źródeł dotyczących przeprowadzenia reformy rolnej w 1944 roku. Działania, które miały być sztandarem dziejowej sprawiedliwości, okazały się spektakularnym pokazem przemocy, kłamstwa i bałaganu.

Klub Archiwum Opozycji
Informacje o Klubie skupiającym ludzi dawnej opozycji, a także jej badaczy, przywracającym pamięć o Polsce niezależnej w Peerelu.

Dwadzieścia lat KARTY
Kronika i fotografie z najważniejszych wydarzeń w działalności Ośrodka KARTA.

Elwira
Wspomnienie o naszej dawnej współpracowniczce i koleżance Elwirze Milewskiej-Zonn, która wspierała swoimi tłumaczeniami podziemne wydania „Karty”.

Poprzednie numery Karty

„Karta” 111/2022 Pakiet „Uchodźcy XX i XXI wieku” – „Karta” 86, 110, 111 „Karta” 110/2022 „Karta” 109/2021 „Karta” 108/2021 „Karta” 107/2021