„Karta” 35/2002

bezpłatny podcast: Listy z oflagu

 

Temat numeru: DROGA NA WSCHODZIE

„Przymierze z Andersem”, Jacek Łopuszański

Wspomnienia polskiego żołnierza, aresztowanego w 1941 roku przez NKWD, zesłanego na Wschód, skąd udało mu się dołączyć do armii Andersa i przejść cały szlak bojowy II Korpusu

„Exodus 1942”

Droga tysięcy Polaków wyrywających się z zesłania na Wschodzie wraz z armią Andersa

„Sprawa Berlinga”, Roman Andres

Sprawa karna przeciwko byłemu ppłk. Zygmuntowi Berlingowi i towarzyszom – wybór dokumentów

SS „GALIZIEN”

„Dywizja ukraińska”, Grzegorz Motyka

Historia 14 Ochotniczej Dywizji SS „Galizien”

„Mobilizacja Lwowa”

Zdjęcia wykonane 18 lipca 1943 we Lwowie podczas uroczystej odprawy ochotników do 14 Dywizji Strzeleckiej SS „Galizien”

„Po roku”

Wybór źródeł dokumentujących reakcje na powstanie SS „Galizien”

POSTAWY

„Milicjant w opozycji”, Wiktor J. Mikusiński

Wspomnienia funkcjonariusza milicji wspierającego antykomunistyczną opozycję

TROPY

„Listy z oflagu”, Bolesław Rudnicki

Listy podporucznika z obozu jenieckiego w Woldenbergu do żony (1939–45)

Poprzednie numery Karty

„Karta” 112/2022 „Karta” 111/2022 Pakiet „Uchodźcy XX i XXI wieku” – „Karta” 86, 110, 111 „Karta” 110/2022 „Karta” 109/2021 „Karta” 108/2021