„Karta” 5/1991

 

POCZĄTKI OPORU

„Uroczysko Kobielno”, Tomasz Strzembosz

Historia konspiracji i partyzantki nad Biebrzą w latach 1939–40 w relacjach mieszkańców

„Powstanie w Czortkowie”, Piotr Młotecki

Antysowiecki zbrojny zryw, do którego doszło w nocy z 21 na 22 stycznia 1940 w okupowanym przez Sowietów Czortkowie – we wspomnieniach jego uczestników

INSTYNKT PODZIEMIA

„Milczenie Józewskiego”, Piotr Mitzner

 „Życie konspirowane”, Henryk Józewski

Fragmenty wspomnień działacza niepodległościowego, polityka (m.in. wojewody wołyńskiego), artysty malarza, oraz relacje znających go osób

VARIA

„Polityka otwarcia”

List Grzegorza Smolara do I Sekretarza KC PZPR Edwarda Ochaba z 8 sierpnia 1956 w sprawie wyjazdów z Polski obywateli pochodzenia żydowskiego

Z POLSKI DO IZRAELA

„Rozmowy z pokoleniem ‘68”

„Bez przygotowania”

„Byłem nietutejszy”

„Ja jestem z ‘67”

Rozmowy nagrane w Izraelu w 1989 roku przez Joannę Wiszniewicz z przedstawicielami tzw. emigracji marcowej

VARIA

„Legia cudzoziemska”

Zgłoszenia polskich ochotników na wojnę w Korei w 1950 roku

TROPY

„Król białych kurierów”

Relacje kurierów przeprowadzających ochotników przez granicę polsko-węgierską po klęsce we wrześniu 1939 (dalszy ciąg w „Karcie” 31)

„Raport Pietrzaka”

Raport Tadeusza Pietrzaka, komendanta Milicji Obywatelskiej województwa poznańskiego, dotyczący wydarzeń z 28 czerwca 1956, spisany 3 lipca 1956

Poprzednie numery Karty

„Karta” 112/2022 „Karta” 111/2022 Pakiet „Uchodźcy XX i XXI wieku” – „Karta” 86, 110, 111 „Karta” 110/2022 „Karta” 109/2021 „Karta” 108/2021